financial engineering instrument


financial engineering instrument
finansų inžinerijos priemonė statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė, nustatyta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 423/2012, 44 straipsnyje. nuoroda http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=430930:cs&lang=lt&list=619944:cs,548397:cs,484753:cs,482732:cs,451085:cs,451064:cs,450114:cs,433364:cs,430930:cs,&pos=9&page=1&nbl=9&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte atitikmenys: angl. financial engineering instrument; financial engineering measure šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 938 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 90-4698)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • financial engineering instrument — finansų inžinerijos priemonė statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Paramos, teikiamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, priemonė, įgyvendinama per tam tikslui sukurtus rizikos kapitalo, garantijų ar paskolų fondus.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • financial engineering instrument — finansų inžinerijos priemonė statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Garantija, rizikos kapitalo investicija, paskola, eksporto kredito garantija ir draudimas, eksporto kredito draudimo garantija ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • manager of financial engineering instrument — finansų inžinerijos priemonės valdytojas statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, su kuriais buvo pasirašyta finansavimo sutartis ir kuriems pervestos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • financial engineering measure — finansų inžinerijos priemonė statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė, nustatyta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • instrument d'ingénierie financière — finansų inžinerijos priemonė statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Paramos, teikiamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, priemonė, įgyvendinama per tam tikslui sukurtus rizikos kapitalo, garantijų ar paskolų fondus.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Architecture and Civil Engineering — ▪ 2009 Introduction Architecture       For Notable Civil Engineering Projects in work or completed in 2008, see Table (Notable Civil Engineering Projects (in work or completed, 2008)).        Beijing was the centre of the world of architecture… …   Universalium

  • Ashdown Engineering — Infobox Company company name=Ashdown Engineering company logo= company slogan= vector logo= company type=Private genre= foundation=1997 founder=Mark Gooday location=Chelmsford, Essex, England origins= key people= Mark Gooday Managing Director… …   Wikipedia

  • Civil engineering — The Petronas Twin Towers, designed by architect Cesar Pelli and Thornton Tomasetti and Ranhill Bersekutu Sdn Bhd engineers, were the world s tallest buildings from 1998 to 2004. Civil engineering is a professional engineering discipline that… …   Wikipedia

  • finansų inžinerijos priemonė — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė, nustatyta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Finanzierungsinstrument — finansų inžinerijos priemonė statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Paramos, teikiamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, priemonė, įgyvendinama per tam tikslui sukurtus rizikos kapitalo, garantijų ar paskolų fondus.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.